Zakład Wtórnego Obrotu Zużytym Ogumieniem

Bezpłatny odbiór zużytych opon

Wojciech Mądrzycki, 58152 Goczałków, ul. Rogoźnicka 34
Tel: 0748559585, Mobile: 601081114, Fax: 0748559585

zwozo@poczta.onet.pl ZWOZO Goczałków
WebMaster: ZWOZO Goczałków

Dlaczego?

UŻYTKOWNIKU OPON: kupujac oponę, zapłaciłes już za jej utylizację
-- nie wyrzucaj tych pieniędzy do lasu

Dlaczego tak ważne dla ochrony srodowiska jest własciwe zagospodarowanie zużytych opon samochodowych?

W branży oponiarskiej funkcjonuje powiedzenie, że
opona została stworzona po to, by trwać. Znaczy to tyle, że użytkowe własciwosci opony, a więc trwałosć i odpornosć na działanie warunków panujacych na drogach (woda, różnice temperatur, uszkodzenia mechaniczne) czynia ja w warunkach srodowiskowych, praktycznie niezniszczalna.Opony nie ulegaja samoistnemu rozkładowi, a składowanie ich, z uwagi na duża objętosć i coraz większa ilosć, wymagało by zajęcia dużej przestrzeni na specjalnie przygotowanym terenie, a więc biorac pod uwagę koniecznosć zabezpieczenia takiego składowiska, niekończacych się kosztów.
Wszyscy użytkownicy naszych dróg przyzwyczajeni sa do widoku porzuconych w rowach, na poboczach, a czasem w lasach, zużytych opon. Czy tak musi być? - NIE. Coraz więcej, jeżeli nie większosć, Zakładów Wulkanizacyjnych ma zapewniony, między innymi przez nasza firmę, bezpłatny odbiór zużytych opon. Teoretycznie wystarczy więc, zamiast wyrzucać byle gdzie, nikomu niepotrzebne stare opony, przy okazji wymiany ogumienia, zostawić je poprostu w najbliższym Zakładzie Wulkanizacyjnym. Żeby się tylko chciało chcieć.

W Polsce dominujacymi procesami stosowanymi w celu utylizacji opon złomowych sa dwie metody:
--
rozdrobnienie i przerób na różnego rodzaju granulaty, stosowane potem jako domieszki i wypełniacze, między innymi do asfaltów, wykładzin, a także w produkcji nowych opon.
--
odzysk energetyczny polegajacy na spaleniu opony w całosci, lub po jej
uprzednim rozdrobnieniu, w specjalnie do tego celu przystosowanych
instalacjach. Przy tej metodzie odzyskuje się ciepło, wykorzystywane
następnie do wypalania klinkieru w cementowniach, lub do wytwarzania pary
w elektrociepłowniach
Ekologiczne skutki wykorzystania w ten sposób zużytych opon sa daleko mniej uciażliwe dla srodowiska, niż porzucenie ich gdzies przy drodze, czy gdziekolwiek indziej.
Nasza firma posredniczy własnie pomiędzy posiadaczami zużytych opon, a zakładami wykonujacymi odzysk, lub recykling tych trudnych do zagospodarowania odpadów.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY